12 160 LANDIL – 12 + 8 sociale woningen in Dilsen-Stokkem
12 178 LANBOC – 5 + 7 sociale woningen in Bocholt

TEEMA architecten werd door sociale bouwmaatschappij Landwaarts geselecteerd als een van de ontwerpers voor een aantal traditionele verkavelingen in regio Limburg.
TEEMA ontwierp 2 typewoningen, een met carport en een met garage.

In Dilsen-Stokkem worden in eerste fase 12 woningen met garage en in tweede fase 8 woningen met carport gerealiseerd die deel uitmaken van een totaalproject voor het binnengebied.

In Bocholt worden de woningen anders geschakeld.
In zone A worden de woningen enigszins geschrankt opgesteld omwille van de onregelmatige vorm van het perceel. Op die manier is het mogelijk 5 woningen op het perceel te realiseren met een als het ware vrijstaande kopwoning, die in de zijgevel op de verdieping een vierkant uitkijkraam heeft. De tuinen zijn op dit perceel bereikbaar via een achtergelegen tuinpad. Om het ritme van de woningrij te benadrukken wordt gezocht worden naar een variatie in baksteenkleuren.

In zone B plaatsen we 7 woningen met iets verbrede carport, zodat de tuinen – hier niet bereikbaar via een achtergelegen pad – gemakkelijker bereikbaar worden met de fiets. We opteren hier voor een ritme van 7 woningen op een rij, op 5 m van de rooilijn, zodat een extra parkeerplaats voor alle woningen mogelijk blijft.
De vrijstaande kopwoning maakt de link met de kopwoning van zone A en heeft tevens een vierkant slaapkamerraam in de zijgevel. Om het ritme van de woningrij te benadrukken zal gezocht worden naar een variatie in baksteenkleuren.