Het Agentschap voor Natuur en Bos vroeg naar een overkapping voor landbouwvoertuigen en materieel voor het onderhoud van Park Vordenstein. Hoewel het hier gaat om een pragmatische vraag voor een non-representatieve functie probeerde TEEMA architecten de sobere luifel toch een zekere uitstraling te geven door de schuine kolommenrijen, geïnspireerd door de bosrijke omgeving, en de niet parallelle liggers, waarin lichtarmaturen verborgen zijn.