MONUMENTALE SERENITEIT

Voor de overdekte ontmoetingsplaats is er gekozen voor een witgelakte stalen luifel die zijn stabiliteit grotendeels uit de plooivorm zou moeten halen, net zoals een origami-structuur.
Deze geeft voldoende geborgenheid maar toch ook zicht op de omgeving.
Ook hier moet de uitstraling passen bij de functie en de context.
De vorm maakt tegelijk een sobere maar ook niet te banale landschappelijke inpassing mogelijk.
Het is een rustig maar tegelijk iets dynamischer element, de directe omgeving is immers strikt rechtlijnig ingericht.
De bank is een eenvoudige betonnen u-vorm, die zo rank mogelijk wordt uitgevoerd.

Wij stellen voor om een abstracte monumentale en serene vormgeving te gebruiken die volumes, met onderling hellende vlakken in spanning met elkaar, presenteert.
Dit spel van vormen past inhoudelijk bij de context en geeft deze plekken de nodige, bijna sacrale, uitstraling.
Op elke site staat er één cone-vormig volume dat in een zekere spanning geplaatst is ten opzichte van een lineaire kastenwand.

De cone is het verwarmde ontvangstdeel met bureau, douche en kleedruimte. Binnenin is de ruimte functioneel gescheiden door een twee meter hoge kast met schuifwanden. Bovenaan blijft de ruimte open, met groot bovenlicht.
Vanuit een langwerpig raam is er overzicht op de begraafplaats.
De sacrale binnenruimte met zenitaal licht, biedt het nodige karakter en de nodige sfeer bij de ontvangst van familieleden door de parkverantwoordelijke of door een begrafenisondernemer.
Het is met zijn monumentachtige uitstraling een herkenbare baken bij het betreden van de begraafplaats.

De “kast” is zeer praktisch langwerpig en rondom bereikbaar, zodat er geen interne circulatie de werkelijk gebruikte oppervlakte vermindert.
De kast heeft variërende diktes zodat alle voor onderhoud gebruikte werktuigen er zullen inpassen.

Afhankelijk van de plek krijgen cone en kast een andere vorm en hoogte.
Wij stellen in het ontwerpvoorstel per site een specifiek materiaal voor.
De gebruikte volumes zijn per site anders, maar hebben wel hetzelfde herkenbare vormidioom.

De verstilde maar monumentale architectuur zou de sfeer van het kerkhof mee moeten bepalen.
Zowel binnen als buitenruimte hebben het sacraal-mythisch karakter, passend bij de emotie en de context van een waardige begraafplaats.

De gebruikte gevelmaterialen zijn in een latere fase nog definitief te kiezen, maar in dit voorontwerp stellen we hout, tegelpannen, riet en betonpanelen voor.
Al deze materialen verouderen en passen zich in hellende vlakken mooi in, in een groene omgeving.

De fundering is een op maaiveldniveau gegoten algemene vloerplaat in polybeton, die meteen ook de afgewerkte vloer is.
Daarbovenop wordt een eenvoudige skeletconstructie gezet die aan beide kanten wordt afgewerkt aansluitend bij het type gevelbekleding.