De uitbreiding van het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel is een pilootproject in het kader van de DBFM-procedure voor het inhaalprogramma voor de scholenbouw in Vlaanderen. TEEMA verwierf het project in 2007 via een beperkte offertevraag onder supervisie van Vlaams Bouwmeester, als proefproject ter voorbereiding van het DBFM-programma.

De inzet van het project is groot: het ontwerp van een op alle fronten duurzaam gebouw met een bijzonder laag energieverbruik en een grote belevingskwaliteit. De projectdefinitie vroeg naar het vervangen van de uitgeleefde paviljoenen door een uitbreiding van de bestaande werkplaatsen met werkplaatsklassen en labo’s. Tevens werd gevraagd naar een sporthal, een nieuwe eetzaal, een open leercentrum, de verplaatsing van het onthaal en de directie en een nieuwe fietsenberging. De nieuwe centrale ontmoetingsruimte wordt het hart van de school en kan dienen als polyvalente ruimte die – net als de sporthal en het open voorplein met basketbalring – tevens op wijkniveau kan worden gebruikt.

“Deze technische school maakt indruk met de sculpturale, rode baksteenarchitectuur. Ook het interieur waar de verschillende klassen en ateliers uitgeven op een centrale foyer met cafetaria verleent deze school de generositeit van een theater. […] TEEMA architecten creëerden met eenvoudige materialen een harmonieus geheel. Eindelijk, zou je bijna zeggen, een school die jongens en meisjes die een vak leren, ontvangt met respect en waardigheid. Een infrastructuur die met andere woorden overtuigend de herwaardering belichaamt van het technisch en beroepsonderwijs.” (Provinciale Architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ 2015, Vlaams Brabant)