TEEMA International nv ontwikkelt samen met TEEMA architecten een high standard verblijfsrecreatief park met 900 wooneenheden op het domein. Een belangrijk uitgangspunt van de ontwerpers is om het domein zo min mogelijk te verstoren en zoveel mogelijk de bestaande natuurlijke toestand (fauna, flora en landschappelijke ervaring) te behouden.

Er worden verschillende types wooneenheden voorzien: boswoningen in de noordelijke boszone, heuvelwoningen in en op de terrils, plateauwoningen aan de rand van de lange terril, waterwoningen op en langs de noordelijke oevers van de waterplas. Daarnaast wordt o.m. een hotel met vergader- en wellnessfaciliteiten, met bezoekerscentrum en/of met overdekt zwembadcomplex gepland.

Het globale project wil op verschillende schaalniveaus aandacht besteden aan duurzaam bouwen en op die manier – alleen al door zijn grote schaal – een voorbeeldproject zijn op dat vlak. Belangrijk is de aandacht voor het bestaande landschap. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een beperkte voetafdruk, zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk wordt de voetafdruk beperkt door de gebouwen te voorzien van een groendak of worden ze op palen boven de bodem geplaatst. De figuurlijke ‘ecologische footprintÂ’ wordt beperkt door een duurzaam materiaalgebruik, een duurzaam energieverbruik en een lange levensduur.